Tantra Touch_Bewustzijn2

BewustZIJN is

  • de tempel
  • het heilige boek
  • de weg
  • de offerplaats
  • het vuur
  • de plaats van rituele vereniging
  • het ontwaken
  • tijd
  • ruimte

Bewustzijn gaat over ontwaken, wij hebben het vermogen tot totale verwondering en invoelendheid verloren en we zitten vaak vast in een patroon, overtuigingen en een van buitenaf opgelegde koers.

Vanuit het grotere geheel wordt je uitgedaagd je te ont-wikkelen tot een bewust wezen, negeer je dat dan overheersen de consequenties vanuit het onbewuste en ben je niet afgestemd op de evolutionaire impuls van het heelal.

Leef vanuit een zuiver bewustzijn, vanuit jezelf!

Ontwikkel je “gevende kracht”, een proces gepaard gaande met onzekerheid, onwetendheid en lijden. Ontwaken vind plaats op het moment dat je bewustzijn nergens meer op stoelt en je totaal aanwezig bent bij elk ding dat voorbij komt.