Body and Soul Release_logo_1604_100x40_3Body & Soul Release is een programma van trainingen en workshops voor een ieder die lichaams- & energiegericht (willen gaan) werken en ervaren, met name op het gebied van IntimiteitsCoaching, Sexual Healing en Energie- & Zielenwerk met nadruk op liefhebben, intimiteit & seksualiteit.

Vanuit een geborgen – en veilig veld wordt je uitgenodigd tot het ervaren van de kracht van het samenZIJN in alle zachtheid, tederheid en kwetsbaarheid … “Waarachtig aandachtig aanwezig ZIJN”.

We trainen en werken met nieuwe disciplines, interventies EN  je ontwikkelt, ontmoet jezelf krachtiger, verdiepend, vernieuwend.

Tijdens het Body and Soul Release proces ontmoet, confronteer en heel je niet alleen jezelf, maar draag je bij aan het proces van de ander, deelnemers, je familie, vrienden en relaties. Een proces tot heelwording van de kosmos waarin we leven, een worsteling in jezelf die niet op zichzelf staat.

Heling & Wijsheid tot in je diepste kern op zielsniveau, vanuit diverse stromingen, o.a.

 • Tantrisme, Boeddhisme, Sjamanisme
 • Emotioneel lichaamswerk en PsychoSomatiek
 • Zielenwerk, …

Steeds groter deel van het werk vind grondslag in Zielenwerk, de kracht hierbij is zonder oordeel aanwezig Zijn, in volle acceptatie van wat IS.

We onderzoeken, maken inzichtelijk en laten je (door)voelen wat “dat wat je altijd genegeerd, onderdrukt of afgewezen hebt” voor je betekent heeft. Bewustwording van je (seksuele) energie maakt voelbaar en geeft ruimte aan aanwezig zijn met negativiteit, ondermijning en (zelf)destructie.

Een confronterend proces

 • wat is voor jou de betekenis van de ervaringen in je huidige leven?
 • hoe kan dat leiden tot een vervullend leven?
 • ontmoeten van je meest kwetsbare plek in je ziel

Naast doelgericht zijn komen ervaringen vaak bij herhaling terug en je focussed je op je omgeving voor een oplossing, terwijl het er over mag gaan bij jezelf te doorvoelen wat er onder negatieve onverwerkte emoties (angst, woede, frustratie, afwijzing, verdriet, …) leeft.

Een “nee-stroom” in balans brengen met een “ja-stroom” om vanuit het onbewuste kracht, creativiteit en liefde tot uitdrukking brengen.

Onderzoek van het totale veld aan emoties, gedragingen, mechanismen, houdingen, …, herkennen, erkennen, accepteren en doorvoelen om authenticiteit, waarachtigheid en verbondenheid te ervaren, je

 • zult ervaren wat het betekent je lijf te ontmoeten, te openen en jezelf en de ander te ontmoeten op zielsniveau.
 • traint nieuwe disciplines, interventies EN je ontwikkelt, ontmoet jezelf krachtiger, verdiepend, vernieuwend door het doorvoelen van negatieve aspecten en inzichtelijk krijgen van spirituele wetten.
 • heft fixaties, angsten en illusies op. Wat betekent het om polariteit te ervaren?
 • verkrijgt inzicht in oorzaak en gevolg en het feit dat veelal omstandigheid door jouzelf geschapen is.

Wat betekenen

 • zielegroei
 • innerlijke kind issues
 • keus van incarnatie en eigen verantwoordelijkheid
 • compassie en acceptatie zijn voor jou?

Hoor vaak dat “ondanks alles wat ik tot nu toe gedaan heb, ik toch nog niet …”, juist dat onderzoeken we! Dit vraagt van jou

 • diepgang in verbinding
 • bereidheid tot nieuwsgierig zijn
 • onderzoek, confrontatie, compassie en acceptatie
 • eerlijkheid, uitnodigen van je diepste, donkerste delen