Chakra betekent wiel of rad. Chakra’s zijn de energiecentra van ons lichaam en zien er uit als een soort energetische trechters, we zijn er zelf van op invloed of deze “draaien”. Geabsorbeerde energie uit de kosmos kan worden gebruikt voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. We kennen zeven hoofd chakra’s, die ieder hun plaats hebben in het fysieke lichaam, daar waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen, van hieruit wordt die energie verdeelt.

Bij Kashmirische Tantra concentreren we ons op het hart chakra, de adem treedt het hart binnen. Wanneer je hart straalt, ledig en vredig is, komt de adem en brengt de andere chakra’s aan het draaien. Alleen dan kan Kundalini vrij komen (Daniel Odier).

Elke chakra kent zijn specifieke plaats in het lichaam en heeft een functie, tevens een eigen kleur:

1e chakra, stuit, gezondheid; Het duidt op geworteld zijn en op het lichaamsbewustzijn. Het is actieve kleur. Het is de kleur van het bloed. Rood symboliseert levensenergie en levenslust maar kan ook op agressie duiden. Rood staat voor hartstocht en emotioneel vuur. Vuur verwarmt maar kan ook vernietigen. Een voorliefde voor rood kan erop wijzen dat er een sterke wilskracht is, een transformatie of het verlangen om op te vallen. Rood brengt het individu terug bij het ik–gevoel. Het verlangt dat men meer op zichzelf gericht moet zijn.
Rood staat voor: warmte, warmbloedigheid, vuur, boosheid, humeurigheid, gevaar, vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en irriteert, maar geeft ook een gevoel van kracht, leren leven.

2e chakra, sex, emoties; Het duidt seksualiteit en relaties. Oranje is een vreugdevolle kleur. We zien het bij de zonsopgang en in vuur. Liefhebbers van deze kleur zoeken naar het wezen van de dingen en zijn optimistisch. Oranje heeft een verfijnde uitstraling waardoor het bijdraagt tot het ordenen van emoties en geeft zelfvertrouwen.
Oranje staat voor: enthousiasme, energie, opgewektheid, het bevorderen van de bloedsomloop, schept ideeën, wilskracht, tijdelijke macht, omgaan met anderen.

3e chakra, navel, zonnevlecht, denken; Geel wordt in verband gebracht met energie, macht en emoties. Geel straalt ! Geel verdraagt geen begrenzing. Geel is het symbool van de zon. Geel versterkt de Ik – en denkkrachten. Vuilgeel kan wijzen op ziekte. Geel is ook de kleur van het waarneembare deel van het intellect.
Geel staat voor: opening naar wijsheid, rijpheid, verlossing, suggestie naar plezier, vrolijkheid, vreugde, stimuleert de verbeelding, maar ook jaloezie, agressie, onenigheid, wilskracht, geestkracht.

4e chakra, hart, liefde, groen; Het duidt op onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Groen is de symbolische kleur van het hart en staat voor vrede en liefde, maar ook voor veranderingen en jaloezie. Groen werkt kalmerend en harmoniserend en geeft evenwicht. Groen staat voor: vrede, vriendschap, evolutie, overvloed, emotionele kalmte, rust, jeugdige energie, onervarenheid, hoop; maar ook van nijd, jaloezie, bijgeloof, in– en aanvoelend vermogen, lief hebben, open zijn voor anderen.

5e chakra, keel, communicatie; Het symboliseert creativiteit, spreken en innerlijk horen. Blauw is de kleur van de hemel en het water, waardoor het een symbool is voor openbaring, vrede en sereniteit. Blauw is ook koel, helder en rustgevend. Blauw stimuleert daardoor ook de neiging tot onafhankelijkheid, de overgave aan het Zelf en het intuïtief weten. Blauw staat voor: meditatie, spirituele verruiming, creativiteit, harmonie met omgeving, oprechtheid, erkenning, uitdagingen, rust; maar ook vermoeidheid, depressie, zelfgenoegzaamheid, communicatie, religieuze inspiratie.

6e chakra, voorhoofd, intuïtie; Het staat in verbinding met het derde oog, helderziendheid en intuïtie. Indigo is diepdonkerblauw wat is ontstaan door vermenging van alle voorgaande spectrumkleuren. Indigo staat voor het nog net waarneembare en het onzichtbare. Indigo is daarom het symbool voor het universele bewustzijn. Indigo staat voor: waarnemen, de werking van het derde oog, emotionele en spirituele vlak, geeft verkoeling en ontnuchtert, assertiviteit, ideeën, schouwen, de grenzen van het leven.

7e chakra, kruin, spiritualiteit; Het duidt op de verbinding met het kosmische, de verlichting en de extase. Naast violet wordt ook wit gebruikt als kleur voor het zevende Chakra. Violet roept mystieke inspiratie op. Het is ook een koninklijke kleur en staat dan voor geloven in en transformatie. Violet staat ook voor het individualistische gevoel en als innerlijke zelfwaarneming maar slaat ook op boetedoening, spiritualiteit.

Wit: Als kleur van het zevende Chakra in plaats van violet. Wit symboliseert ook het kosmische, de verlichting en de extase. Wit wijst op de bereidheid tot innerlijke veranderingen, het wachten op iets nieuws, maar kan ook op het verlies van energie wijzen. Wit laat zien dat het Ik–gevoel ontwaakt, het is koel en objectief.

Wit symboliseert het NIETS, de zintuiglijke waarneming te boven gaand, de verlichting en de reinheid.
Wit staat voor: religieus of spiritueel bewustzijn