De Aarde is al 25 jaar op weg naar de lichtsfeer die we nu in 2012 betreden. Het magnetisch veld van de Aarde treedt in het magnetisch veld van het parallelle universum. De Aarde krijgt hierdoor een andere hartslag. Wij, die op de aarde leven, worden opgenomen in deze hogere trilling.

Het gaat er om dat we ons bewust worden van het feit dat we scheppende wezens zijn die een ziel hebben en dat we met elke gedachte, elke emotie die in ons opkomt, onze innerlijke balans sterker maken of verzwakken.

Van ons wordt gevraagd om ons bewust te worden van onze gedachten, overtuigingen, oordelen, ons eigen innerlijk. Als we gedachten bij onszelf ontdekken die niet bijdragen aan een gevoel van welzijn, hebben we onszelf te leren deze gedachten een andere richting te geven.

De enige persoon die in staat is onze gedachten te veranderen zij wijzelf! Wij hebben zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor ons handelen, onze gedachten en onze gevoelens. Met ons innerlijk, ons denken, scheppen wij onze eigen werkelijkheid. Nu zit er nog tijd tussen onze gedachten en wat we verwezenlijkt zien, maar die tussenpose wordt steeds korter.

Wat betekent dit?

Het is tijd om ons verzet op te geven, want elk verzet is in feite een verzet tegen onszelf. Het gaat er over onszelf te accepteren zoals we op dit moment zijn en vertrouwen te hebben. Het gaat er over dat we in alle levensomstandigheden steeds waarachtiger, eerlijker en natuurlijke onszelf worden. Dit betekent dat we eerlijk voor onze mening uitkomen, dat we leren liefdevol te zijn voor onszelf en dat we ermee stoppen plichten te vervullen die we allang niet meer vinden kloppen.

Dat wat we buiten onszelf zien, is direct met onszelf verbonden. In feite kijken we continu in een spiegel. Als we zelf in vrede, rust en harmonie zijn, creëren we dit in onze omgeving. Als we zelf in strijd, onrustig, veroordelend zijn, is dat wat we scheppen.