Voor iedere sessie, Tantra Massage, Kashmirische Massage, Healing & IntimiteitsCoaching bereid ik me voor d.m.v. meditatie, tevens

 • zorg ik voor een energetisch vrije sfeer
 • gaan we op de inhoud in tijdens een kop thee
 • hoor ik graag jouw specifieke omstandigheid
 • mag je iemand meebrengen

Tijdens de sessie ben ik er voor jouw welzijn, ik ondersteun je individuele groei, bekrachtig je persoonlijke – en spirtuele ontwikkeling en let nadrukkelijk op je emotionele – en fysieke omstandigheid, daarom zal ik tijdens de sessie je

 • geloof, cultuur, etnische – en seksuele achtergrond respecteren
 • oprecht en vanuit gelijkwaardigheid en compassie behandelen
 • persoonlijke keuzes en grenzen respecteren
 • respecteren als je op een willekeurig moment een andere keus maakt
 • je begeleider onderbrengen, in de praktijkruimte of in een andere ruimte

Na de sessie raad ik je aan om je ervaring te delen, ongeacht of je een begeleider meebrengt. Ik ken een strikte code ten aanzien van vertrouwelijkheid, daarom zal ik

 • jouw vertrouwelijkheid respecteren
 • integriteit voorop laten staan in onze professionele relatie
 • het vertrouwen dat je in me stelt eren
 • mocht ik je op het sociale vlak ontmoeten, niet publiekelijk aangeven dat je cliënt van me bent, tenzij ik daarvoor je toestemming krijg

Mijn rol is éénvoudig, ik ben er om te geven en (de godin in je) te dienen, tijdens de sessies werk ik met het fysieke, persoonlijke, mentale, emotionele, transcedente. Je te begeleiden op een korte en stevige route.

Ik bied je een veilige, liefdevolle, accepterende omgeving, een sfeer die bescherming, hoop en vooruitzicht uitstraalt, ruimte voor overgave en heling. Er bestaat geen “typische sessie”, iedere sessie met iedere individuele cliënt verschilt enorm, maar elementen waar we o.a. mee zullen werken zijn

 • bewegende energie / openen van de chakra’s door ademen en andere meditaties
 • aandacht voor en verbinden van de diverse energiepunten van het lichaam
 • liefdevol aanwezig zijn, verbinden
 • beweging / dans / coachende en spiegelende technieken
 • therapeutische inzichten
 • aanraking van het gehele lichaam, incl. yoni / lingham, tenzij je dit niet wilt

Vrouwen: Waarom een sessie door een man? Door de eeuwen heen hebben wij, mannen, zowel op cultureel als ook op het persoonlijk vlak de vrouw “gekwetst”. Al was het maar door onze afwezigheid als vaderfiguur of in het andere geval door seksueel misbruik. Deel van het antwoord bestaat eruit dat de wonden, door ons, mannen veroorzaakt, alleen door een man geheeld kunnen worden. De essentie van mijn mannelijke energie is aanwezig-zijn, gefocust zijn en vanuit zuiverheid werken.

Je eigen kracht hervinden, je eigen grenzen voelen en aangeven. Deel van de oefeningen kan eruit bestaan dat je ook NEE mag gaan zeggen en weten dat dat volledig gerespecteerd wordt. Je zelfvertrouwen neemt toe en het heelt de door mannen veroorzaakte wonden.

Ik mag je stimuleren, je toestaan en getuige zijn van “wat zich ook maar manifesteert”, zonder kritiek, het niet persoonlijk te nemen. Onverwachte emoties kunnen tot uitbarsting komen, haat, woede, pijn, angst, geilheid, de veilige omgeving biedt alle ruimte om je te uiten, te helen en te ZIJN.

Mannen: Waarom een sessie door een man? Tantra is een pad “weg van het  doelgericht zijn”. Ik wil je graag kennis laten maken met overgave / je staat van zijn in het moment, zonder er “iets mee te moeten / willen / doen”. In contact met jezelf kijken wat “verlangen” voor je betekent.

Ruimte scheppen voor (de Godin in) jezelf Soms beveel ik je aan om je bij een specifieke vrouwen – of mannencirkel aan te sluiten.

Ik blijf me (professioneel) ontwikkelen, daarom

 • zorg ik er voor dat ik fit blijf, emotioneel, fysiek en mentaal
 • spiegel ik mezelf aan anderen, o.a. door super- en intervisie
 • verbeter ik de kwaliteit van mijn werkzaamheden door training en leren
 • deel ik mijn kennis en ervaring met anderen, ten behoeve van iedereen