Intimiteit_Klimmt1Als intimiteitscoach ben ik je op verschillende niveaus nabij. Het is een zakelijke EN een persoonlijke ontmoeting, ik draag zorg voor betrokkenheid, veiligheid, zingeving en samen met jou voor resultaat.

Bij IntimiteitsCoaching is bepaalde nabijheid tussen jou en mij van groot belang. Fysieke nabijheid is, anders dan bij veel coachpraktijken, een natuurlijke vanzelfsprekendheid en als gevolg hiervan kan een seksuele lading ontstaan, we onderzoeken wat dit voor jou is, maar we leven die niet uit.

Tijdens de IntimiteitsCoaching onderzoeken we 4 gebieden: hoofd, hart, lichaam en ziel.

Hoofd, ‘mentale intimiteit’: Overtuigingen die leiden tot het delen en onderzoeken van je gedrag. Hoe denk je over bepaalde zaken? Welke leefregels leg je jezelf op? Het “hoofd” voert het voortouw bij het nemen van beslissingen.

Ik ga heel respectvol om met  jouw delen van je overtuigingen en oordelen, je zult je hierbij wellicht ongemakkelijk of kwetsbaar voelen.

Hart, “emotionele intimiteit”: Door  het delen van je enthousiasme en inspiratie te ervaren zul je je hart openstellen, maar in het hart leven niet alleen vrede en liefde, maar ook je angst, verdriet, emoties, … bij IntimiteitsCoaching bied ik je de veilige omgeving om meer in contact met je hart te komen en alle gevoelens er te laten zijn en te integreren.

De ontwikkeling van hoofd naar hart leidt tot een dieper begrip van je gedrag, meer doorvoelde keuzes en beslissingen, maakt helder wat je tegenhield. Je verkent je eenzaamheid, zonder dat je hoofd steeds tussenbeide komt. Zonder te weten  waar je aan begint ga je de INTIMITEITS-uitdaging aan.

Lichaam, “fysieke intimiteit”: Lijfelijk contact, fysieke aanraking creëert intimiteit en zal je helpen het contact met jezelf te herstellen. We raken aan grenzen, je kunt je erg open voelen. Wederzijdse aantrekkingskracht kan ontstaan, ik zal hier professioneel en discreet mee om gaan. Emotionele intimiteit is niet te vermijden en tot op zekere hoogte wenselijk, er is wel een duidelijke fysieke grens.

Ziel, “spirituele intimiteit”: De essentie van elk mens, “het geweten” is een manifestatie hiervan, “innerlijk weten” in de betekenis van zingeving. Een proces van besluitvorming, op een gegeven moment “weet” je dat je de juiste keuze heb gemaakt, ook al “begrijp” je niet precies wat je ratio, gevoel en lijf willen zeggen.

“Innerlijk weten” is moeilijk te bevatten, je deelt je diepste weten (incl. alle twijfels) en kunt een hoge mate van onderlinge betrokkenheid, van intimiteit ervaren. Ik begeleid je dit te (be)leven en op zielsniveau te ervaren, mijn invoelendheid zet ik hierbij in. We werken aan authenticiteit, het ten diepste kunnen aanvoelen, een werkelijke verbinding, de balans tussen afstand en nabijheid, een intiem (aan)raken.

Er is aanwezig ZIJN, openheid, nabijheid en diepte voor nodig om beweging te creëren en afstand om je je eigen proces te laten aangaan, mijn “helicopterview” zet ik in tijdens deze IntimiteitsCoaching, jouw proces of jullie relatie, de sterkste vorm van persoonlijke intimiteit.

Vanuit niet-oordelen en intimiteit laat ik je keuzes maken en je essentie (ver)kennen. We balanceren op de grens, een balans tussen vasthouden en overgeven, afstand en nabijheid. Ik blijf invoelen en benoemen wat zich manifesteert, hierin schuilt de ruimte om intiem te zijn en de grens te verkennen.