Tantra Touch_Klankschalen1Tijdens Tantra Touch sessies maak ik veelal gebruik van klankschalen, omdat de klank

 • diepgaande trilling geeft op meerder geluidhoogten
 • krachtig energetisch medium is dat diep doordringt in lichaam en geest
 • diepere laag van het bewustzijn voelbaar maakt
 • patroon, negatieve overtuiging en traumatische ervaringen doorbreekt
 • inwerkt op onze chakras
 • onze hersenen naar andere trillingen brengt en o.a. alpha en theta golven producereert
 • visuele ervaringen geeft
 • het energie-lichaam balanceert

Afhankelijk van je situatie ervaar je

 • ontspanning & rust
 • aarding & stilte
 • emoties, zicht op een nieuw perspectief
 • evenwicht in eigen kracht en schoonheid
 • meer zeker voelen, een geruster hart
 • een zuiver geweten om keuzes en beslissingen te nemen
 • energie om stappen te zetten, groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid
 • creativiteit, wilskracht en vertrouwen

Klank, energie-trilling, maakt

 • innerlijke geluiden duidelijk
 • helder en schoon wat in je zit
 • je wakker voor vergeten kwaliteiten

Durf jij naar jezelf te kijken en te voelen dat er meer ruimte bestaat!?

Mag er een groter geheel voelbaar worden???

Ik werk met 2 typen schalen:

– oude handgeslagen schalen, bestaande uit een legering van ijzer, koper, goud, zilver, kwik, lood, tin, zink en meteoriet, van verschillende afmetingen, daardoor ontstaat er een verscheidenheid aan klanken

Tantra Touch_kristallenklankschaal– kristallen klankschalen

 • zenden een krachtige en pure resonantie uit
 • zijn gemaakt van 99,8% zuiver silicium kristal en brengen de klanken van Atlantis weer tot leven
 • hebben het vermogen kosmische energie te versterken
 • zuiveren en reinigen de ruimte

Kristal kan informatie dragen, in trilling worden gebracht en de informatie overdragen aan een ander in trilling gebracht kristal. Ook wij hebben verschillende kristalvormen in ons lichaam en de klanken van kristallen klankschalen werken diep op ons in.

Samenspel leidt tot een verwonderlijk harmonisch energetisch klankspel en brengen precies tot stand wat er gebeuren mag in het moment.

Energie is trilling en geluidstrillingen dringen door tot in je botten en organen, tot in de diepste kern van je bestaan en transformeert op energetisch en moleculair niveau, het bewuste en onbewuste.

Klank is een trilling die recht naar het hart gaat, en geen omwegen nodig heeft via ratio en zintuigen. Alhoewel we de indruk hebben, klanken vooral te horen, werken alle zintuigen hierbij samen als één geheel!

We bestaan voor ongeveer 70% uit water en aangezien water makkelijk in beweging te brengen is en water in staat is om informatie op te slaan, is het heel makkelijk voor ons lichaam om mee te resoneren, om mee te trillen op de energie van het geluid.

We luisteren niet alleen met onze oren, maar met ons hele wezen, ons hele lijf absorbeert de trillingen.