Tantra Touch Mantra1Een mantra is een gedicht, woord, uitspraak of een lettergreep die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed.

In sommige gevallen wordt hij herhaald en is hij bedoeld als een continue recitatie (chant). Voor de herkomst van het woord mantrazijn er verschillende verklaringen. Volgens velen is het een combinatie van de Sanskriet woorden manasah (geest) en tra (bevrijding door beheersing van die geest). Zoals reeds boven verklaard is een mantra een reeks woorden, die samen een gedicht vormen. Deze mantra’s worden veelal gezongen tijdens meditaties, offerplechtigheden of trouwceremonies door de Pandits, Brahamana’s en soortgelijke heiligen.

In vroegere tijden zoals het ‘saty-yuga’ (de gouden tijd), duizenden jaren geleden konden brahmanen de mantra’s op zo’n perfecte manier uitspreken, dat er direct een effect waarneembaar was. Mocht één van hen een mantra fout ten gehore brengen, dan waren er overpriesters, die de fouten ter plekke corrigeerden. Maar dat wil niet zeggen dat mantra’s oude begrippen zijn, die enkel effect hebben op de vroegere personen uit het verleden. Dagelijks groeit het aantal personen, dat zich naar één of andere vereniging wendt om daar over yoga te horen. Want het chanten van mantra’s is een belangrijk onderdeel van yogabeoefening.

Door mantra’s te chanten zoals AUM TAT SAT of OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA of HARE KRSNA HARE KRSNA KRSNA KRSNA HARE HARE,HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE zou de ziel gereinigd worden van alle stoffelijke besmettingen.

Hoewel het woord mantra uit het Sanskriet komt, worden in feite in alle religies vele, telkens verschillende, mantra’s gebruikt voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld om een status van trance of om geestelijke zuivering te bereiken, voor het verkrijgen van siddhi’s (mystieke vermogens) of om de genade de van God (kŗpa) te verwerven.

In het hindoeïsme wordt Aum of Om (uitspraak: ōm) algemeen als de basismantra beschouwd. Het woord Om heeft echter een veel diepgaandere betekenis. Het is niet alleen de betekenis van het woord dat hierbij van belang is. Men gelooft dat de trilling van deze klank een verheffende werking op de trilling van het lichaam heeft, waardoor een hoger bewustzijn bereikt wordt. Vandaar ook dat vaak belang gehecht wordt aan de juiste uitspraak. Volgens sommige theorieën geeft deze klank ook een opstijgende lijn langs de chakra’s weer.

Een andere belangrijke mantra is de aloude gayatri mantra uit de Rig Veda (10:16:3)”

Aum
Bhuh Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo nah Prachodayat

Er zijn verschillende vertalingen van deze mantra in omloop, aangezien elk woord diverse betekenissen heeft:

 • Om: een mystieke klank, de klank der klanken. Uit deze klank is het hele universum ontstaan.
 • Bhur: De fysieke wereld die de vitale spirituele energie belichaamt, ofwel ‘pran’.
 • Bhuvah: De mentale wereld en vernietiger van al het lijden.
 • Swah: De hemel en de spirituele wereld die geluk belichaamt.
 • Tat: Verwijzing naar Parmatma (de Superziel)
 • Savitur: De heldere Zon of de Schepper en Onderhouder van de Wereld.
 • Varaynyam: Beste of meest geliefde.
 • Bhargo: Vernietiger van alle zonden
 • Devasya: Goddelijke Godheid of Oppergod
 • Dheemahi: We mediteren op en nemen in
 • Dhiyo: Het intellect
 • Yo: Het licht
 • Nah: Ons
 • Prachodayaat: Inspireren of verlichten