Tantra Touch_PijnlichaamIk werk veel vanuit het bewustzijn van het pijnlichaam (Eckhardt Tolle).

Negatieve emoties, die je niet totaal onder ogen ziet, lossen niet geheel op en laten een rest van pijn achter. Ze vormen een energieveld dat zich in de cellen van jouw lichaam opslaat, dit is wellicht zelfs overerfelijk.

Pijnlichaam, herken je dat

  • je je identificeert met je ego?
  • je je voedt met negatieve gedachten?
  • het verleden en de toekomst belangrijker zijn dan open te staan voor wat er zich NU voordoet?

Identificatie met je ego kan leiden tot foute interpretaties van een situatie, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Kijk liever naar de goedheid in jou en de ander, een ontwaken in een nieuw bewustzijn.

Liefde, die leidt tot het voelen van de eenheid in Zijn van al wat leeft, in alles en iedereen, dit kan zeer helend werken, ik help je

  • op te houden met dingen toe te voegen aan het pijnlichaam dat je al hebt
  • te leren breken met de gewoonte oude emoties te verzamelen en in leven te houden
  • niet meer in gedachten stil te staan bij het verleden
  • aandacht te richten op het zuivere, tijdloze huidige moment

Het pijnlichaam bestaat niet alleen uit pijn uit je jeugd, maar ook uit pijn die daar tijdens de adolecentie en volwassenheid aan is toegevoegd en waarvan een groot deel het product is van het ego. Het is de emotionele pijn die je onontkoombare metgezel is wanneer er een onwaar zelfbesef ten grondslag ligt aan je leven. Dit energieveld van oude, maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft is het pijnlichaam.