De (seksuele) levensenergie in ons betreft ons hele zijn, komen we via deze energie met intensieve gevoelens in contact, dan hebben deze een rechtstreekse uitwerking op ons lichaam en geest.

Ons lichaam, gedachten, gevoelens en bewustzijn bestaan uit deze energie en vormen zo dus een onscheidbare eenheid.

Tantra cultiveert de zintuigen zó, dat we in staat zijn de seksuele kracht in heel haar bandbreedte waar te nemen voor onze gezondheid, spirituele groei en voor geestelijke aanwezigheid.

Seksuele energie is niet alleen een sterke kracht, maar tevens een kostbare bron. Energie die je niet verloren mag laten gaan of laten uitbreken. Als je je seksuele energie verkwist wordt je minder zichtbaar, in je creatieve vermogens, in je spiritualiteit, in vitaliteit, je benut je mogelijkheden niet.

Seksuele energie vindt zijn oorsprong in de zon, net als alle materie en energie in de natuur, en bereikt ons op verschillende manieren, zoals licht, warmte en prana. Eén van de meest krachtige energieen van de zon manifesteert zich als libido, levenskracht of seksuele energie. We kunnen deze ontvangen, richting geven of versterken, echter nooit opwekken.

Het zonnevlechtchakra is voor ons de ontvanger van de zonne energie.

Als je je seksuele energie onderdrukt, slaag je er alleen maar in om haar in te kapselen, waarna deze zich opbouwt en uiteindelijk een keer zal uitbreken op vele manieren, zoals een kleine indiscretiie, een halsmisdrijf of een seksueel incident.

Laten we haar ongecontroleerd tekeer gaan, is het een niet te onderschatten kracht. Verkwisten we haar zal zich dat uiten in verminderde vitaliteit, inspiratie en creatief vermogen en het niet benutten van mogelijkheden.

Het streven is je seksuele energie te begrijpen en haar voor je te laten werken, aanwenden voor groei en buitengewone ervaringen. Wendt je haar onverstandig aan, zal ze alles op je pad verwoesten, individuen, families, je omgeving.

Aan jou de keuze!!