Tantra Touch_Soul Gazing2Soul Gazing … Tantrisch non-verbaal oogcontact, communiceren door energetisch te verbinden, voorbij receptief luisteren en actief spreken, intuïtief aanwezigZIJN, voorbij kijken en waarnemen.

  • uitdaging tot dieper niveau van SamenZIJN en uitwisseling
  • met open hart een nieuwe ingang tot intimiteit
  • vanuit overgave, langere tijd, starend, harmoniseer je de energie

Soul Gazing, je ogen zijn vaak “de poorten van de ziel.”, ze tonen verborgen emoties, gedachten en gevoelens, je

  • voelt je vaak verlegen, ongemakkelijk, geconfronteerd of zelfs bang
  • komt oordelen over jezelf of je partner tegen
  • neemt tijd om voorbij dat “al” vredig en kalm waar te nemen op zielsniveau

Vanuit een “sacred space” nemen we de tijd te ontspannen, aan te komen, om daarna tijdens de Soul Gazing

  • stilte en rust van geest te ervaren
  • identificeren met je lichaam en geest op te geven
  • bewust te worden van je observerende, gecentreerde Zelf, dat rustig, onpartijdig waarneemt

Elkaar ontmoeten voorbij de zorgen van het ego, het universeel goddelijk.

Geniet van het gevoel je partner te eren en de intimiteit te delen.