Tantra … “transformatie” of “verruiming, bevrijding” is de vertaling vanuit het Sanskriet, een spiritueel pad van non-dualiteit en spontaan ontwaken, een kunst, een wetenschap … waaraan niet toegevoegd of verwijdert dient te worden, het absoluut noodzakelijke is al aanwezig.

Jij staat centraal, precies zoals je bent, in het hier en nu en met het verlangen om jezelf beter te kennen, je hart te openen voor de vreugde van het liefhebben …

Tantra wordt van meester op leerling overgedragen (dharma) en wellicht de enige oude filosofie die door de eeuwen heen intact is gebleven.

In Tantra beschouwen we het ego in beginsel als de aanstichter tot “denkbeeldige onduidelijkheden” en uit zich in dualistisch denken. Tantra is een pad van non-dualiteit, we gebruiken onze energie rechtstreeks om het ego “op te lossen”, oprecht (aan)raken doet het ego verdwijnen. We zetten ons gehele wezen in, zonder onderscheid.

Tantra staat ook voor voortzetting, voortzetting van de tantrische ervaring door tantrika.

We kennen bij Tantra in essentie één kleur: ROOD, de kleur van

  • het levende hart
  • bloed
  • vuur
  • rozen
  • de tong
  • de open vulva
  • de opgerichte lingham
  • de zon