tantra-touch-quote1“Het totaal van al je bewuste, half bewuste, onbewuste, expliciete en impliciete gedachten, overtuigingen, veronderstellingen, intenties, gevoelens, emoties en wilsrichtingen, schept – hoe tegenstrijdig ze ook mogen zijn – een eindresultaat.

Dit resultaat is je huidige ervaring en de manier waarop je leven zich voor je ontvouwt.

Je huidige leven laat heel exact zien – als een perfecte wiskundige vergelijking – wat je innerlijke toestand is. Het kan dus heel goed als een kaart voor je innerlijke gebieden gebruikt worden.”

“Alleen wie de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt, is in staat om de vrijheid die de schepping alle mensen verleent te gebruiken.

Als bijvoorbeeld iemand de schuld voor zijn huidige ongeluk op een andere factor dan zijn eigen onbewuste processen schuift, dan neemt hij geen zelf-verantwoordelijkheid ook al gebeurt dat nog zo stiekem en subtiel.

Er bestaat een mechanisme in de psyche dat deze verschuiving rechtstreeks aan een verbod op genot koppelt.”

“Als de stem van je hogere zelf, het echte geweten spreekt, dan zul je geen destructief, hopeloos gevoel krijgen, niet aan jezelf wanhopen, niet boos op jezelf worden, geen ongeduld ervaren. Je zult geen negatieve gevoelens hebben.

Er zal een inzicht dagen in je neiging tot kinderlijk egoïsme of hebzucht of wat dan ook maar zonder dat je je daardoor gedeprimeerd voelt.

Tegelijkertijd zul je een eenvoudig verlangen voelen om op een meer volwassen niveau te handelen, niet omdat je volmaakt moet zijn, niet uit angst dat je niet perfect bent, maar eenvoudigweg omdat je dat wilt.

Als de stem van je hogere zelf, het echte geweten spreekt, dan zul je geen destructief, hopeloos gevoel krijgen, niet aan jezelf wanhopen, niet boos op jezelf worden, geen ongeduld ervaren. Je zult geen negatieve gevoelens hebben.

Er zal een inzicht dagen in je neiging tot kinderlijk egoïsme of hebzucht of wat dan ook maar zonder dat je je daardoor gedeprimeerd voelt.

Tegelijkertijd zul je een eenvoudig verlangen voelen om op een meer volwassen niveau te handelen, niet omdat je volmaakt moet zijn, niet uit angst dat je niet perfect bent, maar eenvoudigweg omdat je dat wilt.”

“Als twee individuele of groepen entiteiten op een negatieve manier met elkaar omgaan en zelfs al heeft deze interactie op dat moment een zeer onwenselijk resultaat, dan wordt er toch een hoger doel verwezenlijkt.

Het hogere Zelf van beide entiteiten is altijd werkzaam.

Het hogere Zelf heeft het negatieve contact op zich niet gecreëerd, maar gebruikt wat al bestaat om het op te lossen.

Dit oplossen en transformeren van negatief materiaal kan onmogelijk plaatsvinden tenzij er een uiterlijke manifestatie is.

Zelfs als de betrokken entiteiten volledig onbewust van hun eigen aandeel in deze interactie zijn en op het niveau van eenzijdige zelfrechtvaardiging zitten, dan wordt er toch een hoger doel gediend.”

“Zolang de fouten van anderen je op de een of andere manier uit je evenwicht brengen, betekent dit dat je hen diep van binnen verafschuwt zoals ze zijn; je wil ze in andere personen veranderen en je haat het zelfs nog meer dat je dit niet kunt.

Deze innerlijke reactie betekent dat je een spirituele wet overtreedt.

En dat is een heel goede graadmeter voor hoe ver je bent in het jezelf in alle nederigheid aanvaarden zoals je bent.

Hoe rustiger je blijft onder de fouten van anderen, des te meer heb je jezelf aanvaard zoals je bent. Dan heb je een gezonde basis in je ziel, hoeveel onvolmaakts er nog steeds in je is.

Maar hoe harder je innerlijk vecht tegen andere mensen zoals die nu zijn, des te meer weiger je jezelf werkelijk te aanvaarden.”

“Alle afzondering die zo echt lijkt in jullie levenssfeer is net zo’n illusie als de afzondering tussen jou en jezelf.
Het is iets kunstmatigs dat alleen door ontkenning in het leven geroepen wordt.
Door je ogen en je bewustzijn te sluiten voor de totale persoon die je nu bent, creëer je ogenschijnlijk twee zelven: je aanvaardbare en je onaanvaardbare zelf.
Maar in werkelijkheid bestaan er geen twee wezens in je.
Jij bent beiden of je dit nu wilt weten of niet.”

Elke zelfdestructie is een langzame vorm van zelfmoord.

Onbewust wordt de dood net zozeer verlangd als hij gevreesd wordt; het verlangen is er omdat de voortdurende waakzaamheid van een geïsoleerd ego ondraaglijk wordt.

Zo bevindt de mens zich in een ambivalente positie.

Aan de ene kant is hij bang het ego op een gezonde manier los te laten en aan de andere kant streeft hij ernaar om het ego op een ongezonde manier los te laten.

`”Op het moment dat je jouw ouders begrijpt, zal het gevoel van afwijzing verdwijnen zelfs als ze wreed tegen je waren.
Door te begrijpen wat hen wreed maakte, zul je het als hun probleem zien en zul je, misschien voor het eerst in volle waarheid, beseffen dat dit niets met jouw ‘onwaardigheid’ te maken had.
Tot nu toe weet je dit verstandelijk, maar emotioneel zul jij je onwaardig voelen zolang je voelt dat je ouders je afgewezen hebben vanwege jouw onwaardigheid en je door dit gevoel van onwaardigheid niet in staat bent om constructieve patronen te creëren, die je een reden zullen geven om je nu innerlijk veilig te voelen.”

“Je leven onthult wat je onderliggende overtuigingen en houdingen moeten zijn. Het kan niet anders. De magnetische kracht van dit krachtveld hersenspoelt zichzelf en houdt zichzelf in stand. Het is net een motor of een diep ingeprent mechanisme dat met grote energie in beweging is gezet. Het vraagt dus een nog sterkere energie om deze drijfkracht buiten werking te stellen en een negatief krachtveld in een positief te veranderen.”

“De grote spirituele wetten lijken altijd tegenstrijdig. Jezelf in de harmonische stroom loslaten, maakt je één terwijl jezelf ingespannen en angstvallig bij elkaar houden je psyche splitst en desintegreert.

Hoe meer de universele krachten in de vele richtingen en naar de vele mogelijkheden uitstromen, des te meer zij uiteindelijk één worden. Deze geweldige mogelijkheid is beangstigend voor de ziel die eraan is gewend zichzelf voortdurend bij elkaar te houden.”